parolescritte
interroga:  scripta  ·  bsu  ·  civita

il corpus scripta


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


Domenico Tempio, A D. Giuseppi Gandolfu lu quali motu propriu fici a l'auturi un picciulu bustu di brunzu, 1814

testo non annotato