parole scritte
interroga:  scripta  ·  bsu  ·  civita

il corpus SCRIPTA


esplorazioni verbali


invenzioni verbali


Domenico Tempio, A D. Giuseppi Gandolfu lu quali motu propriu fici a l'auturi un picciulu bustu di brunzu, 1814

Del presente testo è possibile ottenere: